fbpx

Cine suntem

1. Informații generale

Cum acest blog s-a născut aproape concomitent cu GDPR, trebuie să ne conformăm și noi regulamentului și să spunem că datele dumneavoastră confidențiale se află într-un mediu sigur. Noi, adică sub și suprasemnații Ilie și Maria Dobrin, ca deținători și administratori ai blogului Briochette vă asigurăm de confidențialitatea datelor dvs. transmise prin intermediul acestui site.

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet briochette.ro.

Site-ul nostru folosește diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului și vânzări de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica pentru cookies. Noi nu prelucrăm date personale de la vizitatori, ci doar observăm concluzii statistice despre traficul de pe blog.

Colectarea de informații

Colectăm doar acele date fără de care site-ul nu poate funcționa din motive constructive.

Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • nume de utilizator.
 • adresa de email.
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează.

Vom primi în mod automat și vom înregistra informații de la computer-ul și browser-ul tău, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

Utilizarea de informații

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm pot fi folosite pentru a:

Personaliza experiența ta și pentru a răspunde nevoilor individuale
Furniza conținut publicitar personalizat
Îmbunătăți site-ul nostru
Îmbunătăți serviciul clienți și nevoile de asistență
Contacta prin e-mail
Administra un concurs, promovare sau sondaj

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al site-ului, noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: doar le colectăm, nu le prelucrăm suplimentar în vreun fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează site-ul, fără nici un control din partea noastră. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca date statistice; nu am găsit posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

Dacă postați comentarii pe site, noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • nume de utilizator: este colectat, dar nu facem nimic cu el dincolo de a-l folosi ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.
 • adresa de email: este colectată și o utilizăm pentru a vedea câte comentarii aveți în total pe blog. În rest, nu facem nimic cu ea, nu o dăm altora, nu vă trimitem emailuri fără vă cere acordul, nu vă înscriem pe liste de emailing.

Dacă însă bifați să primiți notificări de răspuns la comentariile voastre, site-ul vă va trimite automat emailuri de notificare, iar dacă ați comentat ca metodă de înscriere la un concurs și ieșiți câștigători la tragerea la sorți, atunci vă vom trimite chiar noi un email pentru a vă informa de acest lucru și despre cum puteți intra în posesia premiului.

 • adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, dar noi nu o prelucrăm dincolo de colectarea ei.

Temei: colectarea datelor este obligatorie pentru că așa funcționează WordPress, platforma de blogging pe care este construit site-ul. Nu puteți comenta fără a lăsa un email. Vă exprimați consimțământul vostru pentru colectare în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului. Dacă refuzați să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe site.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu dezvăluim datele voastre personale niciunui terț și nici nu vă înscriem fără voia voastră la newsletter-uri sau alte comunicări.

Probabil că singura ocazie cu care am dezvălui cuiva datele personale ar fi dacă încălcați Termenele și condițiile blogului și dacă ni le cere poliția sau altă autoritate din domeniu.

5. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei Hiperstore S.R.L. (simplenet.ro), având sediul în Bacău, România. Site-ul nostru este găzduit pe servere din București care folosesc criptarea SSL pentru a proteja informațiile sensibile transmise online. briochette.ro protejează, de asemenea, informațiile offline. Calculatoarele/serverele folosite pentru a stoca informațiile personale de identificare sunt păstrate într-un mediu sigur, însă nu putem niciodată garanta pentru o securitate inexpugnabilă. 

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către briochette.ro pot fi transferate în afara României, dar acest lucru se va petrece doar către state din Uniunea Europeană. 

Drepturile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Ilie și Maria Dobrin, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorilor briochette.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorii site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorii Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: iliedobrin@gmail.ro

Dezvăluirea părților terțe

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

Folosim cookie-uri?

Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

Dezabonare

Noi folosim adresa de e-mail furnizată pentru a-ți trimite informații și actualizări referitoare la postări, știri ocazionale despre noi, informații legate de eventuale concursuri etc. Dacă în orice moment dorești să te dezabonezi de la primirea email-urilor, vom include instrucțiuni de dezabonare detaliate în partea de jos a fiecărui e-mail.

Consimțământul

Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu politica noastră de confidențialitate.

Pentru a face o cerere de acces la datele personale stocate pe serverul site-ului, te rugăm să accesezi pagina Cerere acces date.

Citiți și Politica de Cookies și Termenele și condițiile Site-ului. Ultimul update: 27 mai 2018.